Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: απόκαμα!

απόκαμα!

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

κουράστηκα