Διάλεκτος: Σουφλιώτικα - Λέξη: γκάτζος

γκάτζος

Διάλεκτος: Σουφλιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Σουφλί, Έβρου

Μετάφραση

γάιδαρος

Επεξήγηση

γκάτζος ή αλλιώς γκατζόλι