Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: μπούζι!

μπούζι!

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

πολύ κρύο