Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τούχ

τούχ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Μονάδα βάρους ίση με 1/8 της οκάς (50 δράμια). Τουρκ. tuht.