Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: καφούρνες

καφούρνες

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

μικρές σπηλιές, εσοχές βράχων