Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: ταβάς!

ταβάς!

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

μεγάλο στρογγυλό ταψί