Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: ξαργού!

ξαργού!

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

επίτηδες