Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: μαστραπάς!

μαστραπάς!

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

γύαλινη κανάτα