Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: Κουλουρίδες

Κουλουρίδες

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

φαγητό με αλεύρι