Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: γκρέβελος

γκρέβελος

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

μεγάλη ξύλινη ή σιδερένια ξύστρα για το χώμα