Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπιριντνέμπιρι

μπιριντνέμπιρι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

αμέσως