Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: ντιγκίλι

ντιγκίλι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

άξονας