Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπας παρμάκι

μπας παρμάκι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού