Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: φρουκάλι

φρουκάλι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σκούπα

Επεξήγηση

έτσι είναι στα Μπογιαλιιώτικα