Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: φκέντρα

φκέντρα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

βουκέντρα

Επεξήγηση

η βέργα που είχε καρφί στην άκρη για να κεντρίζουν τα βόδια .... και να πηγαίνουν πιο γρήγορα