Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μουχάνι

μουχάνι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

αντλία αέρα

Επεξήγηση

στο σιδηρουργείο ... μουχάνι ήταν η μεγάλη αντλία αερα που έδινε οξυγόνο στα κάρβουνα για να ανεβαίνει η θερμοκρασία και να επεξεργάζονται το σίδηρο