Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: κουρουτζής

κουρουτζής

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

αγροφύλακας