Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: κουμπώνομαι

κουμπώνομαι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

κολλάει στον οισοφάγο κάτι στεγνό