Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: πατσιάς

πατσιάς

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

κεφάλι