Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: καλτερκόζι

καλτερκόζι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πεζόβολο .... δίχτυ κυκλικό