Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: κοντόπλατο

κοντόπλατο

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

πρόχειρο καπέλο από μαντήλι