Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: αντραλλίζομαι

αντραλλίζομαι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ζαλίζομαι

Επεξήγηση

αόριστος : αντραλίσκα