Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: ντουλντούρτσε

ντουλντούρτσε

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

γέμισε