Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μούκα

μούκα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

χοντρή βέργα αλλά και βαριοπούλα