Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: κουιτιλούκι

κουιτιλούκι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

απήνεμο μέρος επίσης