Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μουσλούκ`

μουσλούκ`

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

δοχείο με βρύση για πόσιμο νερό