Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: σταΰού ντου ράμμα

σταΰού ντου ράμμα

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Μονάδα μήκους ίση με το σκοινί που δένανε τα στάχυα. Δεν είχαν όλα τα σκοινιά το ίδιο μήκος, πρέπει να ήταν όμως γύρω στα 8-10 μέτρα.