Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: αλιπανάβατος

αλιπανάβατος

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

αζύμωτος