Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: αελαριά

αελαριά

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

σημείο συγκέντρωσης αγελάδων