Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπαλομπγάς

μπαλομπγάς

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

βούβαλος αρσενικός