Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπάλι

μπάλι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

βουβάλι