Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: τουτάμ

τουτάμ

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Μονάδα μήκους ίση με το π΄΄αχος τεσσάρων δα΄κτύλων. Τουρκ. tutam.