Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: Λιαμπουρίζει

Λιαμπουρίζει

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

ακτινοβολεί ελαφρά