Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: σκαλεθούρα

σκαλεθούρα

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

εσοχή στον τοίχο μικρός αποθηκευτικός χώρος