Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: γιαρενοπούλα

γιαρενοπούλα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

γκόμενα

Σχόλια

Είναι η αγαπητικιά και κατ` επέκταση η γκόμενα