Διάλεκτος: Κουμιώτικα - Λέξη: κρακράγι

κρακράγι

Διάλεκτος: Κουμιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Στερεά Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Κύμη Ευβοίας

Μετάφραση

μικρό τζιτζίκι