Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: αλθάρ

αλθάρ

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

πέτρα λιθος