Διάλεκτος: Γιαννιώτικα

Γιαννιώτικα

Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος

Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Σχόλια: Α! σρίξου κατσκαράκι στου μπλέτς, α σόρθ ανατσίργια