Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: Αλωνάρς

Αλωνάρς

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

Ιουλιος

Επεξήγηση

Αλωνάρης