Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: Θηρστής

Θηρστής

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

Ιουνιος

Επεξήγηση

Θεριστής