Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: Αιντριας

Αιντριας

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

Δεκέμβριος