Διάλεκτος: Γιαννιώτικα - Λέξη: Τρυιτής

Τρυιτής

Διάλεκτος: Γιαννιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Ήπειρος / Τόπος που μιλείται: Ιωάννινα

Μετάφραση

Σεπτέμβριος

Επεξήγηση

Τριγυτής ονομάζετε ο μήνας Σεπτέμβριος