Διάλεκτος: αργκώ - Λέξη: Μπιλοζήρια

Μπιλοζήρια

Διάλεκτος: αργκώ / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα

Μετάφραση

Παγωνιά

Επεξήγηση

Από το below zero . Στην αργκώ των ομογενών.