Διάλεκτος: αργκώ

αργκώ

Ευρύτερη περιοχή:

Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα