Διάλεκτος: αργκώ

αργκώ

Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα

Τόπος που μιλείται: Στην πιάτσα