Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπάμπω

μπάμπω

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

η μαμή