Διάλεκτος: Καραγκούνικα - Λέξη: ΑΣΤΡΑΝΙΑ

ΑΣΤΡΑΝΙΑ

Διάλεκτος: Καραγκούνικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

ρουχα