Διάλεκτος: Καραγκούνικα

Καραγκούνικα

Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία

Τόπος που μιλείται:

Σχόλια:

Διάλεκτος της πεδινής δυτικής Θεσσαλίας, όπου κατοικούν οι καραγκούνηδες (θεωρείται παμπάλαιο φύλο που παρέμεινε - διατηρήθηκε στους βάλτους και τις πεδιάδες της περιοχής, με όλους τους κατά καιρούς εισβολείς και κατακτητές χωρίς να αλλάξει τα βασικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά του... Παλιά είχαν ονομαστεί γι' αυτό "Μενέστες")

Οι Καραγκούνηδες κατοικούν κυρίως στο δήμο Παλαμά (αμιγώς καταγκούνικος πληθυσμός, εκτός του οικισμού Αμπελώνα που είναι Καπαδόκες), στο δήμο Σοφάδων (πεδινά χωριά εκτός των προσφυγικών Καππαδικό και Νέο Ικάνιο και των τσιγγάνικων οικισμών), στα επίσης πεδινά χωριά των δήμων Καρδίτσας και Φαρκαδόνας, σε μερικά πεδινά χωριά των δήμων Μουζακίου, Πύλης και Τρικάλων, και σε ελάχιστα χωριά των Φαρσάλων, της Λάρισας και του Αλμυρού...