Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα - Λέξη: Γκτζούπ΄

Γκτζούπ΄

Διάλεκτος: Αντιχασιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Μαυρέλι, Κονισκός, Φλαμπούρεσι, Αγία Τριάδα, Λογγάς, Αχελινάδα, Καλλιθέα, Γερακάρι, Φωτεινό και άλλα χωριά των Τρικάλων

Επεξήγηση

Μεγάλο ξύλο,συνήθως μερος του κορμού του δέντρου