Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: χλιμπόνα

χλιμπόνα

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Επεξήγηση

παραγινωμένο αγγούρι- για σπόρο