Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: ξουτσκομ

ξουτσκομ

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

καλό μου